Dystrybutor wody


Dystrybutory wody są doskonałymi rozwiązaniami potrzeb wody pitnej dla biur, szpitali, urzędów, szkół itp. W odróżnieniu od urządzeń butlowych dostarczają nieustannie wysokiej jakości czystą i zdrową wodę za pomocą zintegrowanych systemów odwróconej osmozy.

 

Urządzenia te oczyszczają wodę wodociągową z zanieczyszczeń chemicznych i bakteriologicznych stwarzających zagrożenie zdrowotne, jak również chlorku i wolnych gazów powodujących zły smak i zapach wody. Dystrybutory wody umożliwiają natychmiastowe uzyskanie gorącej wody o temperaturze 85-100ºC oraz zimnej 4-12ºC. Systemy oczyszczania wody, metodą odwróconej osmozy wykorzystują nowoczesne procesy technologii uzdatniania wody. Przez membranę osmotyczną przedostają się tylko „czyste” cząsteczki wody, zaś zanieczyszczenia (w tym szczególnie niebezpieczne dla zdrowia związki chemiczna) zostają zatrzymane i wyrzucone do kanalizacji wraz z brudnym zagęszczonym roztworem wody.

 

W zależności od samej jakości wody i ilości rozpuszczonych w nim związków chemicznych szacuje się, że stopień oczyszczania w tej metodzie wynosi 90-97%.